Veosekindlustus

Lisaks pakume võimalust vormistada veosekindlustust. Kauba transpordi puhul on kauba kadumine või selle väärtuse vähenemine kaetud vedaja vastutuskindlustusega. See korvab kahju järgmiselt:

  • lennutranspordis maksimaalselt 19 SDR kg kohta
  • maanteetranspordis maksimaalselt 8,33 SDR kg kohta
  • meretranspordis maksimaalselt 2 SDR kg kohta

Lisaks hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid, vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida (nt röövimine).

Kui teie kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja kui te soovite kindlustust ka juhuks, kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta, siis soovitame teil tellida kaubale täisveosekindlustuse kõikide riskide vastu ICC (A) klauslite alusel. Kindlustuse võib sõlmida kas ühekordse veo jaoks (üksikpoliis) või nn avatud poliisi mingiks teatud perioodiks (nt aasta) kõikide sel perioodil toimuva veoste transpordi jaoks (avatud poliis).

Veose kindlustamist vahendab teile Continental Cargo, kuid kindlustuslepingu osapooled on klient ja kindlustusfirmaselts.