Tolliteenused ja deklareerimine

Continental Cargo teostab kaubade tollivormistust nende impordil, ekspordil või transiidil:

  • eksport- ja importkaupade deklareerimine
  • juriidilistele isikutelekliendi esindamine tollis (maakleri- ja printsipaalteenus)
  • sooduspäritolu tõendid (EUR.1. A.TR)
  • tollimaksete garanteerimine
  • ühenduse tollistaatust tõendav deklaratsioon (T2L)
  • transiitdeklaratsioon (T1)
  • tolliväärtuse deklaratsioon (D.V.1)
  • transpordi saatedokumendid (CMR, SMGS)
  • Intrastat aruannete vormistus

Meie kogemused ja teadmised Venemaa tolli-ja maksuseaduste kohta tagavad sujuvad veod Venemaale.